header 1

flag YouTube flag

Tidigt arbete säsongen start i Bergslagen, januari 2017

Tidigt arbete säsongen start i Bergslagen, januari 2017
 

 

Läs mer...

Nordströms arbetslag på motorsågsutbildning, C nivå

14.09.2016 start
 

 

Läs mer...

En viktig del i arbetet är att mäta provytor

14.09.2016 start
 

 

Läs mer...

Nästan gruvarbetare - arbetar i Zinkgruvan

29.06.2016 start
 

 

Läs mer...

Nordström Skog AB, skogsutbildningsdag dag den 8 Mars, 2016

Säsongstart för arbete i Skåne. January 2016
 

 

Läs mer...

Säsongstart för arbete i Skåne. January 2016

Säsongstart för arbete i Skåne. January 2016
 

 

Läs mer...

Nordström Skog AB årliga personalträff. Januari 2016

Nordström Skog AB årliga personalträff. Januari 2016
 

 

Läs mer...

Säsongsstart i Skåne 2015                    

Sasongsstart
 

 

Läs mer...

Nära Borensberg, vår 2015                                

Nara
 

 

Läs mer...

Nära Sandviken höst 2015                  

Nära Sandviken höst 2015
 

 

Läs mer...

Höstskogsarbete i Tivedens nationalpark, oktober 2015

Hostskogsarbete mini
 

 

Läs mer...

Vår lägenhet i Kungsberget sedan flera år

Hostskogsarbete mini
 

 

Läs mer...

Slipning av klingor                    

Slipning av klingor
 

 

Läs mer...

Tid att börja arbeta och tid att åka hem

Slipning av klingor
 

 

Läs mer...

Senhösten 2015 arbetar vi nära Hallsberg

Sen hösten 2015 arbetar vi nära Hallsberg
 

 

Läs mer...

S. Nordström Skog AB vintermöte 2015 i skjutbana

norrtalie
 

 

Läs mer...

Höstdag i skogen nära Flen                                             

hostdag
 

 

Läs mer...

Landskapsarbeten nära Norrtälje, hösten 2014

norrtalie
 

 

Läs mer...

Vi sköter och vårdar både stor och liten skog i Arnö

0060
 

 

Läs mer...

Vinterarbete i svenskägd skog i Lettland

Arbetetsasongen2012
 

 

Läs mer...

Nordström Skog AB bowling turnering vinter 2014

Arbetetsasongen2012
 

 

Läs mer...

Ekopark Kilsbergen, December 2013, Återskapande av lövskogsdominerade och diversifierade skogsområden

Arbetetsasongen2012
 

 

Läs mer...

Innan vintern kommer. Kolsva, November 2013                                                                                                   

Arbetetsasongen2012
 

 

Läs mer...

Natur - och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås), Tyringe / Arboga            

Arbetetsasongen2012
 

 

Läs mer...

Första snön i Medelpad                                                                                                                      

Arbetetsasongen2012
 

 

Läs mer...

Camp Nordström 2013, Bergvik Skog, Preili, Lettland                                                                  

Arbetetsasongen2012
 

 

Läs mer...

Hösten 2013 nära Sandviken. Lövträd skog                                                                                                                                          

Arbetetsasongen2012
 

 

Läs mer...

Göksholms Slott. Anrik medeltida Slottsegendom som lever med tiden. Röjning och röjning med särskild hänsyn samt lövträdsvård

Arbetetsasongen2012
 

 

Läs mer...

Siktröjningsarbete utanför Filipstad. Teamet bodde på trevliga Saxå Herrgård

Arbetetsasongen2012
 

 

Läs mer...

Röjning och siktröjning på anrika Kåvi Herrgård utanför Örebro                                

Arbetetsasongen2012
 

 

Läs mer...

Uppstart av ett föryngringsarbete i Sollefteåområdet

Arbetetsasongen2012
 

 

Läs mer...

Säsongsuppstart i Skåne 2013                             

Arbetetsasongen2012
 

 

Läs mer...