header 1

flag YouTube flag

Tjänster

0101Tjänster:

-Röjning:
all typ av röjning; vanlig kommersiell röjning, röjning i naturkänsliga områden med särskild hänsyn, NOKÅS, national & ekoparker, natur – kultur och skogsvårdsprojekt, rekreativa områden m.m.
-Plantering
-Manuell gallring och trädfällning upp till och med C-nivå.
-Landskapsvårdande åtgärder.

 

Kvalitet

Vi är PEFC certifierade av EC Skog sedan våren 2012.
Vår kunskap och erfarenhet från olika typer av arbeten, med olika krav på utförande (både med tonvikt på industriella krav eller  anpassningar för särskilt känsliga objekt, med högsta hänsyn på bevarande av naturvärden) gör att vi kan erbjuda ett särskilt för kunden anpassat arbetsutförande.
Vi utför arbeten även på objekt med särskilda natur och kulturella värden som t.ex. national & eko-parker, större privata kulturegendomar, statliga och privata slott och herrgårdar.
Bland våra kunder finns staten, kommuner, ledande företag inom svensk skogsindustri, skogsägarföreningar och privata skogsägare.

 

Personal

All personal är vår egen, handplockad, testad och anställd hos oss; vi använder inga underentreprenörer.
Vår personal är vårt viktigaste kapital och det som skapar ett långsiktigt värde för företaget och våra kunder..
S.Nordström Skog AB är medlem i arbetsgivarorganisationen SLA och följer GS Fackets regler och avtal. Som arbetsgivare ställer vi höga krav på oss själva då det gäller personalfrågor: regelbunden och löpande utbildning, välanpassade och goda bostadsförhållanden, möjlighet till friskvård samt fritidssysselsättning utanför arbetstid.
Vår tillväxt och expansion är beroende av vår personal och därför konservativ och organisk för att kvalitet skall säkras över tid.
Detta tillsammans ger en låg personalomsättning med resultatet att vi har en professionell arbetskår som är välutbildad och besitter god erfarenhet. Kontinuitet ger kvalitet och stabilitet över tid, för både vårt företag och våra kunder.
Vår målsättning är att samma personal skall komma till samma kund år efter år.